Pēteris Sīpolnieks

Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni.