Pēteris Sīpolnieks

Jēzus sacīja mācekļiem: Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?