Pēteris Sīpolnieks

Jēzus saka: Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.