Bībeles stunda zoom platformā


Pavasarī kopīgi lasījām Bībeli, izmantojot zoom platformu. Atsauksmes bija labas un radās vēlme turpināt šādā pašā formātā. Digitālās Bībeles stundas iespējas ļauj mācītājam dot ieskatu lasītajā tekstā, kā arī dalībniekiem savā starpā diskutēt un tad atkal mācītājam uzdot radušos jautājumus.

Rudens Bībeles stundas notiks otrdienu vakaros plkst. 19:00, sākot ar 6. oktobri. Kopīgi lasīsim ap. Pāvila vēstuli Galatiešiem. Pieteikties dalībai: dekans@doms.lv 


Tērpieties pazemībā cits pret citu.