Vadītas lūgšanas vakars

Tērpieties pazemībā cits pret citu.