Gaismas dievkalpojums

Ziemassvētkus sagaidot, par tradīciju ir kļuvis Gaismas dievkalpojums Rīgas Domā. Aicinām arī jūs uz šo īpašo dievkalpojumu!


Dieva vārds. Lūgšanas. Mūzika. Klusums. Tumsa un Gaisma. 

Šajā dievkalpojumā svinēsim Kristus gaismu mūsu vidū. 


Dievkalpojumu vada:
Rīgas Doma dekāns māc. E.Godiņš;

Kristus mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu dzīvot taisnu dzīvi.