LELB Pateicības dienas dievkalpojums

Dievs, Tu mani mācīji kopš jaunām dienām – līdz šodienai paužu Tavus brīnuma darbus.