Ekumēnisks aizlūgumu DIEVKALPOJUMS Ukrainai

Dievkalpojumu vadīs bīsk. Rinalds Grants un tradicionālo kristīgo konfesiju vadītāji.

Dievkalpojumā tiks atskaņota ukraiņu komponistu mūzika, to atskaņos soliste Natalia Behma (Ukraina/ Latvija), saksofonists Aigars Raumanis un ērģelnieks Aigars Reinis.

Dievs Sālamanam sacīja: “Tāpēc ka tu lūdzi šo, bet nelūdzi sev ilgu mūžu un nelūdzi sev bagātību, un nelūdzi savu ienaidnieku dzīvību, bet lūdzi saprašanu, lai izprastu tiesu, tad, redzi, Es daru, kā tu runāji!