Kungs saka: Es došu zemei mieru, jūs gulsieties, un neviens jūs nebaidīs.