Concerto Piccolo

Ērģeļmūzika ~ 20 min.

Pie Rīgas Doma ērģelēm Iveta Pelše

Ar video translāciju 

Biļetes cena EUR 10,00


                    

Svētīta tauta, kas gavilēt prot, – Kungs, Tava vaiga gaismā tie staigā.