Piccolo

Ērģeļmūzika ~ 20 min.

Pie Rīgas Doma ērģelēm Aivars Kalējs

Ar video translāciju 

Biļetes cena EUR 10,00

Biļešu skaits ierobežots
Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu.