Taisns Kungs visās savās gaitās un svēts visā, ko Viņš dara.