Jēzus saka: Kas dara Dieva gribu, tas ir Mans brālis un māsa, un māte.