Concerto Piccolo

Ērģeļmūzika ~ 20 min.

Pie Rīgas Doma ērģelēm Jolanta Barinska

Ar video translāciju 

Biļetes cena EUR 10,00


                    

Jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība.