Concerto Piccolo

Ērģeļmūzika ~ 20 min.

Pie Rīgas Doma ērģelēm Iveta Pelše

Ar video translāciju 

Biļetes cena EUR 10,00


                    

Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga, kam tīk Viņa baušļi.