Concerto Piccolo

Ērģeļmūzika ~ 20 min.

Pie Rīgas Doma ērģelēm Jolanta Barinska

Ar video translāciju 

Biļetes cena EUR 10,00


                    

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu.