Dod atkal man prieku, ka Tu mani glāb, spēcini mani ar labprātīgu garu.