Ievēro visus Kunga, sava Dieva, baušļus – staigā Viņa ceļus un bīsties Viņa.