Kungs, ne dusmās tiesā mani, ne niknumā mani pārmāci!