Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu.