Israēla ķēniņš, pats Kungs ir pie tevis, nebaidies vairs ļauna!