Rīta dievkalpojums

Iespēja katru dienu iesākt ar Dieva Vārdu un Dievgaldu. Dievkalpojums notiek Meinarda kapelā, aiz lielā altāra.
(Dievkalpojuma paredzamai ilgums apm. 45 min.)

Taisns Kungs visās savās gaitās un svēts visā, ko Viņš dara.