Rīta dievkalpojumsIespēja katru dienu iesākt ar Dieva Vārdu un Dievgaldu.

Meklējiet vispirms Dieva Valstību un Viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots.