Rīta dievkalpojums (bez sertifikātiem)Iespēja katru dienu iesākt ar Dieva Vārdu un Dievgaldu.

Jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs.