Rīta dievkalpojumsIespēja katru dienu iesākt ar Dieva Vārdu un Dievgaldu.

Jēzus saka: Lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.