Rīta dievkalpojumsIespēja katru dienu iesākt ar Dieva Vārdu un Dievgaldu.

Lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir Viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto Viņa svētie.