Ceturtdienas vakara dievkalpojums

Iespēja nedēļas vidū atvērt sevi Dieva Vārdam kopībā un saņemt Dievgaldu. 

Dievs, Tu mani mācīji kopš jaunām dienām – līdz šodienai paužu Tavus brīnuma darbus.