Ceturtdienas vakara dievkalpojums

Vienkāršs vakara dievkalpojums.

Iespēja nedēļas vidū atvērt sevi Dieva Vārdam kopībā un saņemt Dievgaldu.

Atšķirīgs muzikālais noformējums.

Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.