Ceturtdienas vakara dievkalpojums

Iespēja nedēļas vidū atvērt sevi Dieva Vārdam kopībā un saņemt Dievgaldu. 

Es esmu dzimis un esmu pasaulē nācis tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.