Ceturtdienas vakara dievkalpojums

Iespēja nedēļas vidū atvērt sevi Dieva Vārdam kopībā un saņemt Dievgaldu. 

Kristus saka: Es biju miris, un redzi – Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man pieder nāves un elles atslēgas.