Kungs savu tautu aprūpēja, sargāja kā savu acuraugu!