Markule Digna

DIGNA MARKULE  kopš 1997. gada ir Rīgas Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas ērģelniece. 1995. gadā beigusi Daugavpils mūzikas koledžu klavierspēles specialitātē pie pasniedzējas Ņinas Vasinas. Turpinājusi mācības Latvijas Mūzikas akadēmijā asociētās profesores Larisas Bulavas ērģeļspēles klasē. 2001. gadā ieguvusi mākslas maģistra grādu ērģeļspēles specialitātē. Kā klavierspēles un ērģeļspēles pasniedzēja daudzus gadus darbojusies Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā, bet pašlaik strādā Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolā. Piedalījusies dažādās meistarklasēs un koncertējusi Lietuvā, Polijā, Austrijā un daudzās Latvijas baznīcās. 


Dievs nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūsu sirdis ar prieku.