Bulava Larisa

LARISA BULAVA ir ilggadēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ērģeļu klases profesore un aktīva koncertērģelniece. Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas profesora I. Kalniņa klavieru (1973) un profesora N. Vanadziņa ērģeļu klasi (1974). Stažējusies Leipcigas Mūzikas augstskolā pie profesora V. Šēteliha (1980/1981).  Tālāko profesionālo meistarību galvenokārt veidojis pašas darbs, bagātā koncertu pieredze (Latvijā, bijušajās Padomju Savienības republikās, daudzās Eiropas valstīs, kā arī ASV, Kanādā un Izraēlā), piedalīšanās festivālos, TV, radio, skaņu plašu un CD ieskaņojumu veidošana. L. Bulava no 1992. līdz 2019. gada aprīlim bijusi Rīgas Doma draudzes ērģelniece. No 1997. līdz 2016. gadam strādājusi par ērģeļspēles pedagogu Daugavpils Mūzikas vidusskolā.


Jēzus saka: Kas dara Dieva gribu, tas ir Mans brālis un māsa, un māte.