Kristū ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi.