Pieminamus Viņš darījis savus brīnumus, žēlīgs un žēlsirdīgs Kungs.