Es līksmošu par savu tautu, vairs nedzirdēs tajā nedz vaimanas, nedz raudas.