Ziedojumi

Draudzes darbs tiek finansēts no ziedojumiem. Aicinām ziedot līdzekļus draudzes vajadzībām vai kādam konkrētam projektam, skaidrā naudā draudzes kancelejā, svētdienas dievkalpojumu laikā pie ziedojumu traukiem, vai pārskaitot naudu draudzes kontā:


Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ.Nr.90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s SEB Banka
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521

 

 

Katrs Doma draudzes loceklis ir aicināts ziedot vismaz vienu reģistrētu ziedojumu gadā. Tas ne tikai ļaus draudzei veikt savu misiju, bet arī palīdzēs uzturēt kārtībā draudzes reģistrus. Aicinām apsvērt iespēju savā bankā izveidot regulāro maksājumu ziedojumam savai draudzei.

© Rīgas Doms, 2007 - 2019