Talka Lielvārdes mācītājmuižā

Sestdiem, 26. septembrī 10:00 - 17:00 visi interesenti aicināti uz ābolu talku Lielvārdes mācītājmuižā


Lasīsim ābolus, baudīsim Dieva klātbūtni dabā un savā starpā un Viņa vārdā. 


Lasīt vairāk

Tu vienīgais Kungs, Tu veidoji debesis, debesu debesis, visus to pulkus, zemi un visu uz tās, jūru un visu tajā.