Talka Lielvārdes mācītājmuižā

Sestdiem, 26. septembrī 10:00 - 17:00 visi interesenti aicināti uz ābolu talku Lielvārdes mācītājmuižā


Lasīsim ābolus, baudīsim Dieva klātbūtni dabā un savā starpā un Viņa vārdā. 


Lasīt vairāk

Jēzus saka: Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.