Dievkalpošana Rīgas Domā

Rīgas Doms ir atvērts 

Svētdienās 12:00 - 14:00

Pārējās nedēļas dienās 8:00 - 9:00

Ceturtdienās 18:00 - 19:00


Mācītāji notur dievkalpojumus

Svētdienās 12:00

Pārējas nedēļas dienās 8:00

Ceturtdienās 18:00Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! Mūsu zemi ir skārusi sērga, tādēļ ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi.  Baznīca ir atvērta un dievkalpojumi notiek tā, kā norādīts ziņojumos. Tomēr, ņemot vērā slimības izplatības risku un valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām dievkalpojumā piedalīties attālināti draudzes YouTube kanālā. (Tāpat aicinām izmantot citus attālinātos mūsu draudzes resursus YouTube, Soundcloud un Facebook


Ja tomēr apsverat iespēju doties uz baznīcu, vispirms pārliecinieties, ka jums nav slimības pazīmju – paaugstinātas temperatūras, klepus, iesnu, galvassāpju u.c. Ja jūtaties veseli, apdomājiet, ka dievnamā var būt kāds inficēts cilvēks, no kura varat saslimt jūs.


Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā. Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā. Saņemot dievgaldu, mācītājam jātuvojas pa vienam. Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.


Lūdzam jūsu ziedojumus draudzes darba uzturēšanai.


Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. nr. 90000344416

Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050

A/s SEB banka

kods UNLALV2X

konts LV40UNLA0002000701521


Lai jums veselība, miers un Dieva svētība!Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.